* TL Thất Kiếm (3.6 Cs) - Open 19h30 T2 31/08 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
01-04-2019
Tin tức khác

* TL Thất Kiếm (3.6 Cs) - Open 19h30 T2 31/08 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
01-04-2019
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
01-04-2019